E-tržby v bodech

Co?

Online evidování plateb v okamžiku jejich uskutečnění

U čeho?*

Platby hotově, stravenkami, šekem, směnkou nebo prostředky představujícími peníze

Kde?

Evidence v centrálním datovém úložišti Finanční správy

Proč?

Omezení daňových úniků, rovnější konkurenční podmínky a efektivněji zaměřené daňové kontroly

Kdy?

Spuštění 3. a 4. vlny elektronické evidence tržeb od 1. 5. 2020

*Platby kartou, převod z účtu na účet nebo inkaso do povinnosti EET nespadají, protože tyto varianty jsou průkazné a snadno dohledatelné.

Koho se e-tržby týkají

Evidovat tržby budou právnické osoby s podnikatelskou činností i podnikající fyzické osoby, pokud platí daně v České republice. Ministerstvo financí bude elektronickou evidenci tržeb zavádět v postupných vlnách:

  • 1. vlna – stravovací a ubytovací služby,
  • 2. vlna – maloobchod a velkoobchod,
  • 3. a 4.  vlna – ostatní podnikatelské subjekty, vybraná řemesla a výrobní činnosti

Na základě novely zákona o EET dojde se zavedením 3. a 4. vlny EET ke snížení DPH na 10 % v sektoru stravování, některých řemeslných a odborných služeb, vodného a stočného. Více se dozvíte v článku na Portálu POHODA.

Nejste si jisti, do jaké vlny zavádění spadáte? Orientovat se můžete podle kódů NACE v detailním přehledu, který najdete na webu Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR.

Příklad několika typů činností z hlediska EET*

Typ činnosti Zahrnutí do EET
Kempy a tábořiště ano
Stánky s prodejem občerstvení ano
Podnikání v maloobchodu nebo velkoobchodu ano
Provozování pouťových atrakcí (tzv. kolotočáři) ano
Provozování stánků (kromě stravování) ano
Prodej zboží nebo služeb prostřednictvím samoobslužné pokladny ano
Činnost drobných živnostníků a řemeslníků ano
Prodej zboží nebo služeb v samostatných prodejních automatech** ne
Výjimečné uspořádání plesu spolkem ne
Příležitostný přivýdělek (ne podnikání)*** ne

* Týká se činností, které jsou placeny některým ze způsobů zmíněných v úvodu sekce E-tržby v bodech.
** Pokud nejsou připojeny k síti a vybaveny tiskárnou.
*** Například: prodej ovoce a medu, výpomoc sousedovi při stavbě apod.

Zjednodušený režim

Zjednodušený režim se smí ze zákona využívat například u příjmů z prodeje zboží a služeb na palubách dopravních prostředků při pravidelné hromadné přepravě. Dále se v tomto režimu evidují také tržby, jejichž evidování v běžném režimu by znemožnilo nebo zásadně ztížilo plynulý a hospodárný výkon činnosti, ze které tyto tržby plynou. O tom, zda by podnikateli běžný režim zásadně ztížil výkon činnosti, rozhoduje na základě žádosti finanční úřad. A jak zjednodušený režim funguje? Poplatník musí zaslat datovou zprávou údaje o tržbě správci daně nejpozději do 5 dnů od uskutečnění tržby a místo fiskálního identifikačního kódu musí na účtence uvést podpisový kód poplatníka (PKP).

 

Zvláštní (offline) režim

Od 1. 2. 2020 mohou někteří podnikatelé požádat o zvláštní, tzv. offline režim evidence tržeb, který bude možné využít od 1. 5. 2020. Ve zvláštním režimu budou moci podnikatelé namísto klasické EET vydávat účtenky z předtištěného bloku, který obdrží přímo na finančním úřadu. Dále budou také muset uchovávat stejnopis vystavených účtenek, a to až do uplynutí lhůty pro stanovení daně z příjmů. Údaje o výši tržeb a počtu vydaných a případně stornovaných účtenek za každý den pak bude potřeba zaznamenat do speciálního formuláře „Oznámení o tržbách evidovaných ve zvláštním režimu“, který se bude každé čtvrtletí zasílat správci daně.

Aby mohl podnikatel o offline režim požádat, musí ale splnit několik podmínek. Jestliže nejde o poplatníka daně z příjmů právnických osob, který je poskytovatelem zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění a přijímá za jejich poskytování úhrady od zdravotní pojišťovny, musí jít o fyzickou osobu, která:

  • není plátce daně z přidané hodnoty a
  • neprovozuje podnikatelskou činnost s více než 2 zaměstnanci, ledaže je další zaměstnanec zaměstnán pouze z důvodu a po dobu trvání překážky v práci na straně zaměstnance nebo čerpání dovolené zaměstnancem, a
  • jeho výše příjmů z evidovaných tržeb nepřesahuje za čtyři bezprostředně předcházející kalendářní čtvrtletí 600 000 Kč a předpokládaná výše těchto příjmů ve dvanácti bezprostředně následujících kalendářních měsících nepřesahuje 600 000 Kč.

Elektronická evidence tržeb krok za krokem

Jak bude samotný průběh evidence tržeb probíhat? Během platby podnikatel odešle Finanční správě data o transakci a vzápětí od ní obdrží potvrzení o přijetí s unikátním kódem účtenky. To celé by mělo zabrat jenom chvilku – navrhovaná mezní doba odezvy je 2 sekundy. Pak už jen podnikatel účtenku s kódem vytiskne a předá zákazníkovi, který ji může (ale nemusí) převzít. Jestliže se nepodaří včas navázat spojení se serverem EET, je nutné odeslat tržbu do 48 hodin od okamžiku uskutečnění evidované tržby.

Průběh evidence tržeb