E-tržby v bodech

Co?

Online evidování plateb v okamžiku jejich uskutečnění

U čeho?*

Platby hotově, kartou, stravenkami, šekem, směnkou nebo prostředky představujícími peníze

Kde?

Evidence v centrálním datovém úložišti Finanční správy

Proč?

Omezení daňových úniků, rovnější konkurenční podmínky a efektivněji zaměřené daňové kontroly

Kdy?

Spuštění elektronické evidence tržeb od 1. 12. 2016

*Převod z účtu na účet nebo inkaso do povinnosti EET nespadá, protože obě varianty jsou průkazné a snadno dohledatelné. Oproti tomu platby kartou, i když jsou dohledatelné, nejde v analýze opomenout. Jsou totiž druhým nejčastějším typem platby, a jejich absence by tak zkreslila souhrnné výsledky.

Koho se e-tržby týkají

Evidovat tržby budou právnické osoby s podnikatelskou činností i podnikající fyzické osoby, pokud platí daně v České republice. Ministerstvo financí bude elektronickou evidenci tržeb zavádět v postupných vlnách:

  • 1. vlna – stravovací a ubytovací služby,
  • 2. vlna – maloobchod a velkoobchod,
  • 3. vlna – ostatní podnikatelské subjekty,
  • 4. vlna – vybraná řemesla a výrobní činnosti.
  • Termíny a podrobnější přehled zavádění

Senát schválil 16. 3. 2016 návrh na snížení DPH z 21 % na 15 % u stravovacích služeb (s výjimkou alkoholických nápojů).

Nejste si jisti, do jaké vlny zavádění spadáte? Orientovat se můžete podle kódů NACE v detailním přehledu, který najdete na webu Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR.

Příklad několika typů činností z hlediska EET*

Typ činnosti Zahrnutí do EET
Kempy a tábořiště ano
Stánky s prodejem občerstvení ano
Podnikání v maloobchodu nebo velkoobchodu ano
Provozování pouťových atrakcí (tzv. kolotočáři) ano
Provozování stánků (kromě stravování) ano
Prodej zboží nebo služeb prostřednictvím samoobslužné pokladny ano
Činnost drobných živnostníků a řemeslníků ano
Prodej zboží nebo služeb v samostatných prodejních automatech** ne
Výjimečné uspořádání plesu spolkem ne
Příležitostný přivýdělek (ne podnikání)*** ne

* Týká se činností, které jsou placeny některým ze způsobů zmíněných v úvodu sekce E-tržby v bodech.
** Pokud nejsou připojeny k síti a vybaveny tiskárnou.
*** Například: prodej ovoce a medu, výpomoc sousedovi při stavbě apod.

Elektronická evidence tržeb krok za krokem

Jak bude samotný průběh evidence tržeb probíhat? Během platby podnikatel odešle Finanční správě data o transakci a vzápětí od ní obdrží potvrzení o přijetí s unikátním kódem účtenky. To celé by mělo zabrat jenom chvilku – navrhovaná mezní doba odezvy je 2 sekundy. Pak už jen podnikatel účtenku s kódem vytiskne a předá zákazníkovi, který ji může (ale nemusí) převzít.

Průběh evidence tržeb