FAQ

Jaké řešení EET je ideální pro řemeslníky?

Řemeslníci jsou stále na cestách, a tak je pro ně nemyslitelné nosit s sebou počítač. Nejvhodnějším řešením EET je tak aplikace do telefonu a mobilní tiskárna, která je malá a lehce přenositelná.

Jde provést storno?

Ano, je to možné. Informace o stornu se odešle Finanční správě stejným způsobem jako informace o tržbě, akorát jako záporná položka. Obdobně se postupuje také u vráceného zboží.

Co se stane v případě výpadku internetového připojení?

V takovém případě musí podnikatel zajistit odeslání údajů o evidované tržbě datovou zprávou správci daně po obnovení internetového připojení, a to nejpozději do 48 hodin od uskutečnění evidované tržby.

Musí se evidovat všechny tržby?

Evidovanou tržbou je platba uskutečněná na území České republiky, která je uskutečněná v hotovosti, stravenkami, šekem, směnkou nebo prostředky představujícími peníze. Platby kartou, převod z účtu na účet nebo inkaso do povinnosti EET nespadají, protože tyto varianty jsou průkazné a snadno dohledatelné.

Mohu použít pro EET program POHODA, případně jaké další rozšíření programu nebo hardwarové zařízení je nutné zakoupit?

Program POHODA je na EET připraven. Je nutné zajistit připojení k internetu, údaje na Finanční správu budete zasílat pouze elektronicky. Vhodné je mít tiskárnu na tisk účtenek, ovšem účtenku je možné vydat odběrateli také elektronicky. EET je součástí všech variant programu POHODA včetně varianty POHODA Start.

Jak vyřešit EET při prodeji přímo u zákazníků, tedy v terénu?

Pro evidování tržeb v terénu je ideální mobilní aplikace, kterou jednoduše spustíte přímo na svém telefonu či tabletu. Stačí si zařídit internet do mobilu. Pro zařízení s Android a iOS můžete využít mobilní aplikaci mPOHODA, která za vás EET kompletně vyřeší. Po uložení dokladu sama odešle údaje o tržbě správci daně a vytiskne účetnku, třeba pomocí paragonové tiskárny.

Podléhá spropitné evidenci tržeb?

Pokud jsou příjemci spropitného zaměstnanci, jedná se z pohledu zákona o daních z příjmů o příjem přijatý v souvislosti s výkonem závislé činnosti a jako takový podléhá dani z příjmů fyzických osob. Tržba ze spropitného v tomto případě není evidovanou tržbou. Pokud je příjemcem spropitného podnikatel, jedná se o příjem ze samostatné činnosti, který podléhá evidenci tržeb a zároveň by se měl řádně zdanit.

Evidují se zálohy přijaté v hotovosti?

Ano. Například při rezervaci hotelového pokoje a složení zálohy zákazníkem podnikatel tuto hotovostní zálohu zaeviduje. Pokud zákazník uhradí doplatek ceny v hotovosti, platební kartou nebo jiným obdobným způsobem, zaeviduje podnikatel také doplatek ceny. Záloha a doplatek nejsou v odesílaných datech o tržbě nijak provázány. Neodesílá se ani informace o tom, zda se jedná o zálohu či doplatek.

Týkají se e-tržby i neplátců DPH?

Evidence tržeb se týká všech podnikatelů bez ohledu na to, zda jsou plátci DPH či nikoliv, přijímají-li za své zboží či služby platby v hotovosti, stravenkami, šekem, směnkou nebo prostředky představujícími peníze, které zahrnují příjem z podnikání a nevztahuje se na ně výjimka. Po splnění určitých podmínek mohou ale neplátci DPH využívat zvláštní, tvz. offline režim EET.

Musí podnikatel vystavit účtenku, když ji zákazník nechce?

Ano. Podle zákona je podnikatel povinen účtenku vystavit nejpozději při uskutečnění evidované tržby a umožnit zákazníkovi její převzetí. V opačném případě se vystavuje riziku sankce.

Musí být účtenka vždy vystavena zákazníkovi v tištěné podobě?

Ne. Účtenka musí být vystavena tomu, od koho evidovaná tržba plyne, a to nejpozději při uskutečnění evidované tržby. Zákon o evidenci tržeb neupravuje formát ani způsob předání účtenky zákazníkovi, a tudíž podnikatel může vystavit účtenku i elektronicky (bez tisku a předat ji zákazníkovi, např. prostřednictvím e-mailu, MMS, přes bluetooth). Na této formě předání však musí být mezi zákazníkem a podnikatelem shoda. Přesto však bude nejčastěji docházet k předávání tištěných účtenek. Elektronické vystavení účtenky se uplatní zejména v situacích, kdy nedochází k fyzickému kontaktu prodejce a zákazníka (např. při nákupu zboží a služeb po internetu placených platební kartou).

Jsou v ČR místa, kde se kvůli připojení nebude moci prodávat?

Ne, prodávat bude možné všude. Pokud nebude na místě, kde má dojít k zaevidování tržby, k dispozici odpovídající internetové připojení, požádá si podnikatel o výjimku z povinnosti evidovat tržby online. Na základě udělené výjimky dojde k evidování tržeb ve zjednodušeném režimu tak, aby danému podnikateli nebylo zásadně ztěžováno nebo dokonce znemožněno podnikání. Evidence tržeb ve zjednodušeném režimu spočívá v zasílání údajů o tržbách nejpozději do 5 dnů od uskutečnění evidované tržby.

Jak evidovat tržby při prodeji na trzích?

Ať už prodáváte na trzích pravidelně, nebo jen nárazově, během jednoho dne určitě obsloužíte desítky zákazníků. Proto se vám bude hodit takové řešení EET, které je skladné a snadno přenositelné, ale zároveň umožňuje vytisknout doklad. Během prodeje musíte být připojeni k internetu. Jestliže spojení nebude fungovat, vytiskněte účtenku bez unikátního kódu přiděleného Finanční správou a data pošlete dodatečně – do 48 hodin.