Finanční náročnost

15% DPH
u stravovacích
služeb
Jednorázová sleva na dani
Evidence
tržeb
i z mobilu
Dodavatel
dle vaší
volby
Registrace
zařízení
zdarma

Podnikatelé se u zavedení e-tržeb často obávají zejména finanční náročnosti spojené s nákupem zařízení. Ušetřit však mohou například tím, že použijí svůj chytrý telefon, který bude umožňovat online evidenci tržeb, a pořídí k němu už jen bezdrátovou tiskárnu.

Při elektronickém evidování tržeb může být nápomocná například aplikace mPOHODA, do které společnost STORMWARE začlenila nové funkce související s elektronickou evidencí tržeb. Dobrým pomocníkem může být také aplikace mKasa, kterou společnost STORMWARE vytvořila přímo pro účely EET.

Větší firmy, které už používají pokladny či pokladní systémy, si většinou jen zajistí jejich připojení k internetu a aktualizují software. Upgrade bude ve většině případů součástí již uzavřených servisních smluv.

E-tržby v Pohodě
Společnost STORMWARE na novou povinnost připravila i svůj účetní software POHODA. Majitelé aktuální licence najdou vše potřebné přímo ve svém programu. Upravené agendy i nové funkce získají bez příplatku formou aktualizace.

Sleva na dani

Poplatníci daně z příjmů fyzických osob si mají možnost snížit daň. Jednorázovou slevu budou moci uplatnit v roce, kdy jim vznikla povinnost evidovat tržby podle zákona o evidenci tržeb, pokud tento rok zaevidovali alespoň jednu tržbu. Výše slevy na evidenci tržeb je 5 000 Kč. Sleva na dani činí nejvýše částku ve výši kladného rozdílu mezi 15 % dílčího základu ze samostatné činnosti a základní slevy na poplatníka. Poplatníkům se tak mohou alespoň částečně vykompenzovat případné výdaje na nákup zařízení k evidenci tržeb.

Daňové přiznání