K tak osobním informacím by Finanční správa mít přístup neměla

Jana Korbičková
13. 7. 2016
K tak osobním informacím by Finanční správa mít přístup neměla
FOTO: Fotolia

Soudce Nejvyššího správního soudu Karel Šimka se kriticky vyjádřil k elektronické evidenci tržeb i kontrolnímu hlášení k DPH. V rozhovoru pro portál Česká justice komentuje reálný dopad obou zákonů i fakt, že omezí soukromí a informační autonomii jednotlivce.

Podnikatelé se nachází ve složité situaci, musí čelit mnoha rizikům souvisejícím s podnikáním. Pohybují se v nejistém světě tržní ekonomiky a musí se vypořádat s řadou nejistot, některé z nich se pojí i se složitostí právních regulací. Podle Karla Šimky by to vše měl správce daně zohlednit a měl by se snažit podnikatele více pochopit. Přijetí zákona o EET i kontrolního hlášení tomu však úplně nenasvědčuje.

Soudce Šimku udivilo, že oba zákony byly tak jednoduše schváleny a že se podnikatelé a firmy nebránili usilovněji. Správce daně si zajistil možnost komplexního sledování ekonomiky, které je podle Karla Šimky, co se týče plnění daňových povinností, postavené na atmosféře podvědomého strachu. Celá situace působí tak, že se na poplatníky nahlíží převážně jako na nepoctivé, které je potřeba k řádnému chování donutit. Ve skutečnosti je však opak pravdou, naprostá většina poplatníků je poctivých a ty nepoctivé je možné i se současnými legislativními nástroji odhalit.

Přijetím zákonů se omezí soukromí a informační autonomie jednotlivce. Přiměřené by oba zásahy byly ve chvíli, pokud by míra omezení tohoto základního práva a závažnost veřejného zájmu či jiné ústavní hodnoty byly souměřitelné. Podle soudce Šimky však tak velký průnik do soukromí plátců DPH souměřitelný není.

Zdroj: Česká justice

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY