První kroky před evidováním tržeb

Jana Korbičková
1. 9. 2016
První kroky
FOTO: Fotolia

Od 1. září 2016 je možné požádat o autentizační údaje, pomocí kterých se přihlásíte do webové aplikace Elektronická evidence tržeb. Od 1. listopadu si pak můžete vyzkoušet funkčnost pokladního zařízení i s certifikátem nanečisto. Jak ale autentizační údaje získat a co dalšího samotné evidenci tržeb předchází? S tím vám pomůže následující stručný průvodce.

1. Získání autentizačních údajů

K přihlášení na portál správce daně potřebujete autentizační údaje, tj. uživatelské jméno a heslo. Pomocí nich se pak budete přihlašovat do webové aplikace Elektronická evidence tržeb (dále jen „EET“) na stránkách Daňového portálu. Žádost o tyto údaje můžete podat od 1. září 2016, a to jedním z následujících způsobů:

  • elektronicky prostřednictvím Daňového portálu pomocí přihlašovacích údajů do své datové schránky,
  • osobně na libovolném finančním úřadu (údaje získáte okamžitě a v zapečetěné obálce).

2. Přihlášení do webové aplikace EET

Ve webové aplikaci EET budete moci spravovat své certifikáty i údaje o provozovnách a k dispozici budete mít údaje o evidovaných tržbách. Do aplikace se přihlásíte pomocí autentizačních údajů.

3. Zaevidování provozovny

Ještě před zahájením evidence tržeb oznamte údaje o svých provozovnách, ze kterých budou plynout evidované tržby. Každé provozovně bude přiděleno číslo (označení provozovny), které se později uvádí na účtence a také zasílá v datové zprávě Finanční správě.

4. Získání certifikátu

Certifikát bude sloužit k vaší identifikaci, takže se údaje o tržbě přiřadí právě vám, ne někomu jinému. Po oznámení svých údajů o provozovnách ve webové aplikaci EET podejte žádost o vydání certifikátu. Podle svého uvážení si zažádejte o jeden nebo více těchto certifikátů (například pro každou provozovnu či pokladnu zvlášť). Tyto certifikáty jsou bezplatné a Finanční správa nabízí také návod, jak je můžete spravovat.

5. Instalace certifikátu do pokladního zařízení

Nakonec si certifikát nainstalujte do svého zařízení (pokladna, počítač, chytrý telefon, tablet apod.), pro každé z nich bude postup trochu jiný. Pokud si nejste s instalací jisti, raději kontaktujte dodavatele svého zařízení nebo jinou servisní společnost.

6. Vyzkoušení nanečisto

Od 1. listopadu 2016 si můžete otestovat funkčnost pokladního zařízení s nainstalovaným certifikátem.

Zdroj: Finanční správa ČR a etržby.cz (oficiální web pro EET)

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY